Iedere grote stad heeft haar plein. Amsterdam haar Leidseplein, Siena haar Piazza del Campo, Madrid haar Plaza Mayor. Een plek in de stad waar belangrijke straten bij elkaar komen. Een plein waar de mensen elkaar graag ontmoeten. Een plein dat andere pleinen aan elkaar verbindt. Een plein waar de zon schijnt.

bonplazO (mooi plein in het Esperanto) is het epicentrum van het Lekkere Leven, bedoeld voor wereldburgers en levensgenieters. Lekker Leven is ons motto.

Vanuit bonplazO kun je ook de pleinen artOgusto en vinOsportivo bereiken waar kunst en sport centraal staan.

artogusto vinosportivo